Ansvar

Så delar vi på ansvaret i Brf Bällstavik


Att bo i en bostadsrätt innebär att vi alla tillsammans delar på ansvaret för våra bostäder. Men vissa saker är du själv ansvarig för i ditt boende. Här listar vi de punkter som du ansvarar för. Och de punkter vi tar ett gemensamt ansvar för.

 

Lägenhetsdörr, utvändigt

Ansvar: Föreningen Tar kostnaden: Föreningen (Ytbehandling av dörrblad och karm)


 

Lägenhetsdörr

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Dörrblad, karm, foder)

 

Lås, nycklar, ringklocka, tätningslist

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Nycklar beställs av föreningen. Kontakta styrelsen) 

Balkonginglasningar (balkonger mot Karlsbodavägen),

Ansvar: Föreningen Tar kostnaden: Föreningen (Ej oaktsamhet & misskötsel) 

Balkong innanför räcke

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Underhåll av golv, tak och 
räcke) 

Balkong utanför räcke

Ansvar: Föreningen Tar kostnaden: Föreningen

 

Balkongskydd

Ansvar: Föreningen Tar kostnaden: Föreningen (Föreningen ska godkänna installation & färgval. Kontakta styrelsen för färgprover)


 

Golv i lägenheten

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Gäller matta, parkett, linoleum & klinker) 

Golv, vägg i våtrum

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem

 

Ytbehandling & bakomvarande tätskikt.


 

Väggar & tak

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Ytskikt, målning, tapeter & annan ytbeläggning.
)

 

Fönster/fönsterdörrar

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Invändig målning samt mellan bågar, puts mm)

 

Fönsterglas

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Putsning, byten vid skador) 

Spanjonetter, handtag, lås mm

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Justering, byte mm.) 

Fönsterbänkar, invändiga persienner

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem

 

Utvändiga markiser

Ansvar: Medlem Tar kostnanden: Medlem (Föreningen ska godkänna installation i förväg. Kontakta styrelsen för färgprover)

 

Skåp, lådor, luckor mm

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Funktion, underhåll, målning, byte mm.) 

Diskbänken

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Underhåll, byte mm.) 

Läckande köksblandare

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem. 

Rengöring av vattenlås

Ansvar: Medlem Medlem. 

Bänkskivor

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem. 

Kyl/frysskåp

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem 

Spis, micro, diskmaskin

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem 

Spiskåpa inkl belysning & funktion

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Gäller även rengöring av filter) 

Spisfläkt ur funktion (fläktstopp)

Ansvar: Förening Tar kostnaden: Förening (Kontakta styrelsen) 

Badkar, duschplats, tvättställ, WC

Asvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Vid skada eller byte) 

Läckande blandare, kranar, WC mm

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem 

Stopp i WC, tvättställ, golvbrunn mm

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem 

Tvättmaskin

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem 

Tvättmaskinens vattenlås

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Rengörs minst 2 ggr/år) 

Torktumlare

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Rengör filtret ofta) 

Avloppsbrunnar

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Rensning. Gäller inom lägenheten) 

Kall- & varmvattenledningar

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Inkl armatur) 

Ventilationsdon (frånluft)

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Rengöring minst 1 ggr/
månad. Avtorkning av fett & damm.
)

 

Tilluftsfilter bakom radiatorerna

Ansvar: Föreningen Tar kostnaden: Föreningen (Styrelsen upphandlar filter) 

Byte av ovanstående filter

Ansvar: Medlem 

Radiatorer, termostatventiler

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Kontakta styrelsen vid eventuella fel)

 

Radiatorer

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Gäller vid ev. målning) 

Byte av huvudsäkring för lägenhet

Ansvar: Föreningen Tar kostnaden: Föreningen (Huvudsäkringen är placerad i låst utrymme.)

 

Elcentral i lägenhet

Ansvar: Föreningen Tar kostnaden: Medlem (Ingrepp får inte göras utan
föreningens tillstånd)

 

Elledning fram till elcentralen

Ansvar: Föreningen Tar kostnaden: Föreningen (Utanför lägenheten) 

Strömbrytare, vägguttag mm

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Gäller även tele, TV & data) 

Belysningsarmatur

Ansvar: Medlem Tar kostnaden: Medlem (Lampbyten mm)

 

VENTILATION

I husen är centralventilation installerad med gemensam frånluftsfläkt på taken. Ersättningsluft tas in via tilluftsventiler i lägenheternas sov- och vardagsrum. På grund av centralventilationen får inte lägenhetsinnehavaren inte koppla på egen motordriven fläkt till ventilationssystemet. Vid frågor tex inför byte av köksfläkt kontakta styrelsen för mer information så att det blir rätt.

 

VVS

Du som medlem har ansvar för samtliga avloppsledningar, vattenledningar, värmeledningar, och golvbrunnar, vattenlås, tappkranar, blandare samt anslutningar till eventuella maskiner. Om felet är utanför lägenheten bekostas åtgärden av föreningen. Vid problem med varmvatten, värme eller radiatorventiler - kontakta styrelsen för information och åtgärd. 

EL

Alla strömbrytare och eluttag, samt armatur och elledningar inom lägenheten är medlemmens ansvar. Vid strömavbrott, kontrollera om någon av automatsäkringarna eller jordfelsbrytaren löst ut. Om så är fallet åtgärda enligt anvisningen på locket i säkringsskåpet. Skulle det inte hjälpa, kontakta styrelsen för information och åtgärd.

Medlemsportal

Som medlem i föreningen kan du komma åt information och uppdatera kontaktuppgifter i medlemsregistret via vår ekonomiska förvaltares portal (du loggar enkelt in med BankID): 

https://www.fastumdirekt.se


För våra medlemmar finns även en sluten grupp Brf Bällstaviks medlemssidor som du ansöker till direkt genom att besvara några frågor. 


Felanmälan

Vid akuta ärenden, som riskerar att skada fastigheten, kontaktar du vår fastighetsskötare Daniel Erlandsson.


DCE Fastighetsteknik

måndag-fredag 10-12

070–727 03 10

Felanmäl även via e-post info@dcefast.se


måndag-fredag 07-16

0721–726 583


Akuta ärenden övrig tid, jour

08–18 70 00


Schindler Hiss AB

Underhållet för våra hissar utförs av Schindler Hiss AB. Ring dem vid driftstörning.

020-31 33 33


Fakturaadress

Brf Bällstavik

Fack 55893523

R855

106 37 Stockholm


Q Park

Har någon parkerat illa på vår tomt? Ring Q-Park.

077-196 90 00


Kopiera nyckel

Kontakta styrelsen på styrelsen@ballstavik.se. Uppge ditt lägenhetsnummer, namn och mobiltelefon. Dessutom måste du ange samtliga siffergrupper på den nyckel du vill kopiera.


Snöröjning

När det snöat fem centimeter nysnö kommer extern firma och snöröjer vår fastighet.