Frågor och svar

Frågor och svar för dig som är ny


Är du nyinflyttad i Stockholms mysigaste Brf? Varmt välkommen till Brf Bällstavik. Här har vi samlat lite frågor och svar om vårt boende.


Får jag sätta upp markiser?

Styrelsen för Brf Bällstavik fattar beslut om uppsättning av markiser. Beslutet omfattar hur markiser får monteras samt vilken färg och form på kappan som gäller i föreningen. Kontakta styrelsen.


Kan jag glasa in balkongen?

Vissa balkonger är redan delvis inglasade. Inga förberedelser för ytterligare inglasning av balkonger har gjorts. Inglasning kräver tillstånd från styrelsen samt bygglov från Stockholms stad.


Hur kopierar jag extra nycklar?

Brf Bällstavik har ett nyckelsystem från ASSA med hög säkerhetsnivå. Beställning av nycklar gör du genom att mejla styrelsen och uppge ditt lägenhetsnummer, namn och mobiltelefon. Dessutom måste du ange samtliga siffergrupper på den nyckel du vill kopiera. Mer information om hur du hämtar dina nya nycklar får du efter kontakt med styrelsen.


Vem lämnar ut garagenycklar?

Det gör P-platsansvarige i styrelsen. Kontakta styrelsen.


Var finns det cykelrum?

Cykelrum finns i varje hus på entréplanet. De kan nås direkt utifrån. På grund av brandsäkerheten får inga cyklar placeras i entréer eller trapphus.


Vad gör jag med min moped/motorcykel?

Har du en vanlig moped (50 cc) kan du ställa den i cykelrummet. Moped med registreringsskylt och motorcykel får parkeras på föreningens P-plats för MC. Hyra MC-plats? Kontakta styrelsen.


Finns det extra lägenhetsförråd att hyra?

Nej, alla lägenheter har förrådet i lägenheten och extra förråd finns inte. Behöver du ändå extra förråd? Selstor ligger närmast på Ulvsundavägen 162.


Hur får jag en P-plats

Föreningen kan erbjuda en parkeringsmöjlighet till alla lägenheter. Vi har 69 P-platser och 2 MC-platser. Det finns garage (kö), carport (kö) och p-plats utomhus. El-uttag för motorvärmare. Vid försäljning av en bostadsrätt hos oss återgår bilplatsen till föreningen.


Hur får jag en båtplats?

Kontakta Lars Ekman som är föreningens hamnkapten. (Se Kontakt)


Var lägger jag upp min jolle?

Ingen uppläggning av småbåtar eller liknande får ske på föreningens brygga eller i strandkanten.


Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Hyreslagen medger i vissa fall rätt till andrahands-uthyrning. Det gäller i huvudsak vid tidsbegränsat arbete, studier på annan ort eller provboende med en ny partner. Fråga om andrahands-uthyrning avgörs av styrelsen. Av hänsyn till övriga medlemmar har styrelsen en restriktiv syn på andrahandsuthyrning.


Vilka är med i föreningens styrelse?

Se "Kontakt" i menyn.


Får jag ha balkonglådor?

Blommor är alltid trevligt, men av säkerhetsskäl krävs att blomlådor och liknande hängs på balkongräckets insida.


Får jag sätta upp en parabolantenn?

Ingen åverkan i form av håltagning eller liknande får ske på balkongräcke, balkongplatta, fönster eller husfasad. Parabolen får vidare inte till någon del sticka upp över, eller utanför, balkongräcket. Notera att ingen privat egendom får fastmonteras på allmän plats i föreningen. Som allmän plats menas här till exempel föreningens brygga, trädäcken mellan husen, fasaderna eller husens tak.


Varför blir min elräkning så hög?

Energi är dyrt och det som oftast brukar dra mest el är komfortvärmen i badrummet. Sätt ner termostaten, eller stäng av elvärmen när du inte behöver den.


Hur sorterar jag mina sopor?

I föreningens miljörum finns det kärl för sorterade fraktioner. Utöver hushållsavfall kan du lämna tidningar, kartong, papper, glas, metall- och plastförpackningar. Du kan inte lämna några grovsopor i miljörummet. De får du istället åka iväg med till Bromma återvinningscentral som ligger ett stenkast bort. De har öppet måndag-torsdag 10:00-20:00, fredag-söndag 09:00-17:00. Stängt på nyårsafton, nyårsdagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton och juldagen. Övriga helgdagar öppettider som under fredag-söndag.


Var kan jag tvätta min bil?

Det är av miljöskäl inte tillåtet att tvätta bilen i garage, carport eller på föreningens tomtmark.


Kan jag grilla på balkongen?

Endast elektriska grillar är tillåtna på föreningens balkongenä Här gäller så klart normal hänsyn till dina grannar. Grilla med omsorg och undvik olja så rycker det mindre. Vid hus A finns en gemensam utomhusgrill för alla i föreningen. Efter klockan 20.00 grillar vi inte i föreningen.


Hur skottar jag snö från balkonger och terasser?

Snö och is bör av säkerhetsskäl inte kastas ner från balkonger. Låt snön ligga kvar så smälter den med tiden.


Varför är det så isigt och halt utanför entréerna?

Snöröjning och halkbekämpning sköts av extern firma. Kontakta styrelsen så återkopplar de till företaget. I varje port finns salt/grus och snöskyffel - hjälp gärna dina grannar och dig själv med att snöröja vid entréerna.


Får jag sätta upp en markis?

Du måste alltid begära tillstånd från styrelsen för att sätta upp en markis. Färgkoden på markisväven, som ska vara enfärgad, måste vara (NCS) S4502-Y. En vacker ljusgrå nyans som står fint mot vår fasad.